Το πρόγραμμα Save H2O παρέχει ένα σύνολο εκπαιδευτικών υλικών και εργαλείων, που προσφέρουν στους διαχειριστές και ιδιοκτήτες μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και στο τεχνικό προσωπικό και στους εμπειρογνώμονες από οργανισμούς υποστήριξης επιχειρήσεων με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την αξιολόγηση του υδατικού αποτυπώματος των ευρωπαϊκών ΜΜΕ.